ADVANCED MODELLING ADVISORS

B2B

Budowa i efektywne zarządzanie

ZOBACZ

B2C

Budowa i efektywne zarządzanie

ZOBACZ

MISJA

Chcemy dostarczyć organizacjom, profesjonalistom i klientom najwyższej jakości rozwiązania oraz wiedzę, dążąc do ich ciągłego rozwoju i zbudowania pomiędzy nimi, trwałej relacji w oparciu o zaufanie i filozofię win-win.

WIZJA

Dążymy do zbudowania nowej generacji organizacji i profesjonalistów, którzy stworzą najbardziej przyjazne i rozwojowe miejsca pracy. Stosując najwyższe standardy wiedzy i etyki zawodowej, będziemy rozwijać otaczający nas świat.

NASZE WARTOŚCI

Wyznawane przez nas wartości służą budowie długofalowych
relacji opartych na szacunku, zaufaniu i poczuciu
odpowiedzialności

Różnorodność

Cenimy otwartość, odmiennośc opinii i poglądów. Uważamy, że komplementarność kompetencji jest kluczem do budowy lepszego jutra.

Uczciwość

We wszystkich naszych działaniach uczciwość pełni rolę nadrzędną. Naszych pracowników i partnerów dobieramy kierując sie zasadą moralności i rzetelności.

Społeczna odpowiedzialnośc

Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na osiągnięcie relacji win-win między uczestnikami procesów rynkowych. Od tej reguły nie ma wyjątków.

Dzielenie się wiedzą

Działamy z pasją i ciągle doskonalimy siebie. Uważamy, że dzielenie się wiedzą z otaczającym nas światem jest naszym obowiązkiem.

KOMPETENCJE

Nasze komplementarne kompetencje tworzą unikalną wartość dla klienta. Doradzamy w budowaniu efektywnych procesów biznesowych i sprzedażowych, które tworzą spójne i współgrające mechanizmy. Cały ekosystem funkcjonuje w oparciu o wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych business intelligence, które w prosty sposób wspierają optymalne funkcjonowanie organizacji. Efektem zastosowania naszych kompetencji jest maksymalizacja korzyści dla klienta oraz właściciela przedsiębiorstwa.

Efektywne zarządzenie ryzykiem kredytowym

Zobacz więcej

Budowa i efektywne zarządzanie consumer finance

Zobacz więcej

budowa efektywnych procesów biznesowych

Zobacz więcej

efektywne podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o business INTELLIGENCE

Zobacz więcej

strategiczne zarządzanie sprzedażą

Zobacz więcej

projektowanie i budowa od podstaw efektywnych sieci sprzedaży

Zobacz więcej

CENTRUM WIEDZY

Z wykorzystaniem różnych form i sposobów nauki dostarczamy wiedzę i kształcimy kompetencje dla wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem. Staramy się szczegółowo przedstawiać bardzo szeroki zakres problematyki oraz personalizować narzędzia, które odpowiedzą na Twoje indywidualne potrzeby. Cieszymy się, że jesteś tutaj i liczymy na długofalową, owocną i trwałą współpracę.

Indywidualne cykle spotkań

Indywidualne cykle prowadzonych spotkań skupiają się wokół rozwoju Twoich profesjonalnych kompetencji w obszarze, którym zarządzasz

Zobacz więcej

Warsztaty i wykłady stacjonarne

Nasze warsztaty i wykłady organizujemy w celu urzeczywistnienia naszej wizji zgodznie z wyznanymi pzrez nas wartościami

Zobacz więcej

Wykłady wideo

Wykorzystując wiedzę dużej grupy ekspertów z różnych obszarów, przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw wykładów i materiałów, z których możesz korzystań nie wychodząc z domu.

Zobacz więcej

Publikacje

Tutaj znajdziesz linki do publikacji oraz literatury, które dobraliśmy dla Ciebie. Miłej lektury!

Zobacz więcej

KAROL

PRZANOWSKI

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze Credit Scroing. Jego pasją jest budowanie, monitorowanie i walidowanie modeli analitycznych. W okresie swojej kariery wielokrotnie budował efektywne procesy biznesowe w zakresie ryzyka kredytowego, CRM analitycznego i szeroko pojętego consumerfinance. Komunikatywny, otwarty na zmiany, czerpiący ogromną satysfakcję z dzielenia się wiedzą. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz książek. Doskonały mówca, wielokrotnie angażowany podczas wykładów, warsztatów i konferencji. Nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlowej, magister matematyki i doktor fizyki (Uniwersytet Łódzki) oraz posiadacz dyplomu MBA (PAN, Polska).